hledej zboží:  

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Svetkrasy.cz

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  • Nákup v internetovém obchodě Svetkrasy.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
  • Zasláním objednávky na zboží dává zákazník souhlas s těmito VOP.
  • Prodávající: společnost ARUAL Creative, s. r. o., Nezvalova 1, 036 01 Martin, IČO 51446219, DIČ 2120713683.
  • Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
  • Zboží: produkty, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu Svetkrasy.cz.
    
 2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

  • Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu Svetkrasy.cz.
  • Zboží si může objednat korektním vyplněním objednávky na internetovém obchodě (případně si může zboží objednat emailem na adrese info@svetkrasy.cz ).
  • Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o doručení objednávky a následně po ověření objednaného zboží obdrží potvrzení objednávky s oznámením, že je pro něj zboží zarezervovaný. Naši pracovníci mohou kupujícího kdykoliv kontaktovat dodatečně i telefonicky, či e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací.
  • Po potvrzení objednávky vznikne obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek.
  • Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.
    
  • Každá objednávka musí obsahovat:
   • Jméno kupujícího
   • Poštovní adresu pro doručení zboží
   • Telefonické číslo nebo email
   • Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
   • Počet kusů z každé položky zboží
   • Datum vystavení objednávky
   • Způsob úhrady za zboží
   • Způsob přepravy a převzetí zboží
     
  • Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat také:
   • IČO a SK DIČ společnosti
   • Kontaktní osobu a telefon
   • Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání)
     
  • Další informace o objednávání zboží naleznete v sekci JAK NAKUPOVAT .
    
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY
  • Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů:

   Před převzetím zboží:
   • bankovním převodem
   • poštovní poukázkou
     
   Při převzetí zboží:
   • poštovní nebo kurýrní dobírkou
     
  • Pokud zákazník, při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do 10 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo zrušit rezervaci zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou. Zároveň zaniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.
  • V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad). Fakturovaný bude objednané zboží a přepravní náklady.
  • Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě Svetkrasy.cz.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.
  • Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.
    
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  • Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem (poštou nebo kurýrem).
  • Zboží bude odesláno kupujícímu do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při platbě před převzetím zboží do 2 dnů od přijetí platby na účet prodávajícího.
  • V případě, že při vybraném zboží je uvedena delší dodací lhůta, zboží bude dodáno podle tohoto termínu.
  • Za doručení objednaného zboží prodávající neúčtuje přepravní náklady v případě, že si kupující objedná zboží v hodnotě nad 3000 CZK.

  • V opačném případě za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši:
   • 139,- Kč s DPH při zásilce Kurýrní službou
   • 139,- Kč s DPH při zásilce Českou poštou
   • + 30,- Kč s DPH při zásilce na dobírku
     
 5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  • Zakoupené zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 kalendárnych dnů od převzetí zboží kupujícím.
  • Zboží musí být nepoškozené, v původním nepoškozeném obalu, s kompletním příslušenstvím, návodem, záručním listem.
  • Nejpozději do 15 dnů bude částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu, na jeho bankovní účet nebo adresu.
    
 6. REKLAMACE

  • Reklamovat může pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
  • Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, v níž uvede popis závady. Pro uznání reklamace je nutné zaslat kopii daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.
  • Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem, pokud možno v originálním obalu.
  • Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, prodávající bude kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 15 Kč a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží kupujícímu.
  • Reklamace je vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
  • Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro přepravu a opravu u výrobce.
  • Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.
  • Reklamace jsou vyřizovány v souladu s Obchodním zákoníkem ČR.
    
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Prodávající se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání, budou sloužit výhradně pro potřeby prodávajícího.
  • Prodávající tyto informace neposkytne třetím osobám, ani jiným subjektům.

 © 2010 - 2021 Svetkrasy.cz, vytvořilo MaM Multimedia, s.r.o.